• ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  • http://cpopartners.bg/
  • Местоположение :
    София, обл. София-град, България

Описание от потребител

Центърът за професионално обучение е учебна структура към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798
Центърът за професионално обучение е лицензиран да извършва и удостоверява професионално обучение в областта на строителството, туризма и услугите с придобиване на степен на професионална квалификация по 16 професии и 31 специалности.

Последни обяви

vipauction.site